du ved, hvordan man bruger pulver mixer

- Mar 26, 2021-

                                              

  •                                         Mixerens drift, anvendelse og principTodimensionel bevægelsesblander er velegnet til materialeblanding.Princippet er, at materialet bevæger sig uregelmæssigt under påvirkning af den sammensatte arm i lukket tilstand, så materialet kan blandes tilstrækkeligt.Hele blandingsoperationen udføres i lukket stand uden kontakt med omverdenen for at forhindre krydskontaminering og forvirring i overensstemmelse med produktionsprocessen og GMP-kravene.

Todimensionel bevægelsesblander betyder, at mixerens tromle kan bevæge sig i to retninger på samme tid, den ene er tromlens rotation, den anden er tromlens sving med svingrammen.Det blandede materiale roterer, vipper og blandes med den roterende cylinder, og samtidig sker blandingsbevægelsen frem og tilbage med den roterende cylinders sving. Under fælles handling af disse to bevægelser blandes materialet fuldt ud på kort tid.Maskinen er meget udbredt til blanding af pulver og granulære materialer.

Den todimensionelle bevægelsesblander består hovedsageligt af tre dele: roterende cylinder, svingramme og ramme.Den roterende tromle er monteret på svingrammen, understøttet af fire ruller og placeret aksialt af to fastholdende hjul. I de fire bærende ruller drives to af drivhjulene af det roterende kraftsystem for at rotere den roterende tromle.Svingrammen er drevet af et sæt krank swing stang mekanisme. Krumtappens svingstangsmekanisme er monteret på rammen, og svingrammen understøttes på rammen af lejesamlingen